IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
TryFirefoxorChrome!

ergonomske stolice

  • Kada se ergonomija piše velikim slovima.
  • Prostor sa potpisom.
  • Sedeti dobro nije skupo.

Ergonomija radnih stolova

ergonomske stolice

Pravilan izbor nameštaja radi boljeg radnog učinka

RADNI STOLOVI

Kada dođemo do problematike izbora radnog stola, moramo naglasiti, da uglavnom isto što vredi za stolice vredi i za stolove. Kod izbora radnog stola moramo odrediti optimalnu širinu i visinu.
VISINA STOLA
Prema normativima evropske unije, radni sto bi ukoliko nema mogućnosti podešavanja po visini, morao imati visinu od 72cm. Radni sto sa ergonomskim osobinama, trebao bi imati mogućnost podešavanja po visini. Najčešće su moguća podešavanja visine od 68 do 78cm. Kod jednostavnijih modela visina se prilikom montaže podesi na željenu visinu. Za promenu visine potreban je prikladni alat i utrošak vremena. Stoga se učestale promene visine uglavnom izbegavaju.
Podešavanje visine pomoću gasnog ili hidrauličnog cilindra ili elektromotora najčešće se koristi za radne stolove visine 110-115cm. Zašto se koriste radne stolovi takve visine? Da bi izvršilac mogao umanjiti broj sati neprekidnog sedenja, korisno je omogućiti mu povremeni stojeći rad. U razvijenim zemljama je trend povećanja nabavke takvih kombinovanih stolova u velikom porastu.
Korist od takvog rešenja je
ŠIRINA.
Širina stola mora omogućiti optimalnu udaljenost ekrana od očiju. Najčešće se koristi širina 80cm. Za klasične ekrane posebno velikog formata n.pr. grafička priprema ili projektni biro) potrebna je veća širina stola,od 100-110cm, dok je kod upotrebe LCD ekrana dovoljna i manja standardna širina. Stolovi tipa »workstation» nepravilnih «L» ili sličnih oblika sadrže istovremeno više širina. Stalci na kojima povišeno stoji ekran, nisu ergonomski povoljno rešenje. Bolji je spušten pogled na ekran. Na taj su način vratni pršljenovi manje opterećeni.
OSTALE OSOBINE STOLOVA
Opremljenost stolova sa kanalima za provlačenje kablova, ugrađenim utičnicama, pomagalima kao što su različiti držači sa nosačima pribora i dokumenata, dodatna mobilna rasveta na stolu,doprinose udobnosti rada.
Niske pregrade između radnih mesta vizuelno odvajaju izvršioce, pri čemu je ipak moguća komunikacija, no koncentracija na rad može biti poboljšana.
Svetle boje radne površine stola,medicinski gledano, imaju prednost pred tamnim ili jarkim bojama.Pojedine delove enterijera možemo estetski naglasiti sa manjim elementima jarkih boja. Međutim velike ploče jarkih boja u radnom vidnom polju treba izbegavati.

Poslovodstva koja vode računa o ergonomiji radnih mjesta vrlo dobro znaju da ulaganje u novi nameštaj nije bačen novac, već skriveni resurs. Pozitivni efekti utrošenog novca vrlo brzo daju vidljivi efekat.