PRAVILAN IZBOR NAMEŠTAJA RADI BOLJEG RADNOG UČINKA

Kada dođemo do problematike izbora radnog stola, moramo naglasiti, da uglavnom isto što vredi za stolice vredi i za stolove. Kod izbora radnog stola moramo odrediti optimalnu širinu i visinu.

Prema normativima evropske unije, radni sto bi ukoliko nema mogućnosti podešavanja po visini, morao imati visinu od 72cm. Radni sto sa ergonomskim osobinama, trebao bi imati mogućnost podešavanja po visini. Najčešće su moguća podešavanja visine od 68 do 78cm. Kod jednostavnijih modela visina se prilikom montaže podesi na željenu visinu. Za promenu visine potreban je prikladni alat i utrošak vremena. Stoga se učestale promene visine uglavnom izbegavaju. Podešavanje visine pomoću gasnog ili hidrauličnog cilindra ili elektromotora najčešće se koristi za radne stolove visine 110-115cm. Zašto se koriste radne stolovi takve visine? Da bi izvršilac mogao umanjiti broj sati neprekidnog sedenja, korisno je omogućiti mu povremeni stojeći rad. U razvijenim zemljama je trend povećanja nabavke takvih kombinovanih stolova u velikom porastu. Korist od takvog rešenja je ŠIRINA.

Širina stola mora omogućiti optimalnu udaljenost ekrana od očiju. Najčešće se koristi širina 80cm. Za klasične ekrane posebno velikog formata n.pr. grafička priprema ili projektni biro) potrebna je veća širina stola,od 100-110cm, dok je kod upotrebe LCD ekrana dovoljna i manja standardna širina. Stolovi tipa »workstation» nepravilnih «L» ili sličnih oblika sadrže istovremeno više širina. Stalci na kojima povišeno stoji ekran, nisu ergonomski povoljno rešenje. Bolji je spušten pogled na ekran. Na taj su način vratni pršljenovi manje opterećeni.

Opremljenost stolova sa kanalima za provlačenje kablova, ugrađenim utičnicama, pomagalima kao što su različiti držači sa nosačima pribora i dokumenata, dodatna mobilna rasveta na stolu,doprinose udobnosti rada. Niske pregrade između radnih mesta vizuelno odvajaju izvršioce, pri čemu je ipak moguća komunikacija, no koncentracija na rad može biti poboljšana. Svetle boje radne površine stola,medicinski gledano, imaju prednost pred tamnim ili jarkim bojama.Pojedine delove enterijera možemo estetski naglasiti sa manjim elementima jarkih boja. Međutim velike ploče jarkih boja u radnom vidnom polju treba izbegavati.

Poslovodstva koja vode računa o ergonomiji radnih mjesta vrlo dobro znaju da ulaganje u novi nameštaj nije bačen novac, već skriveni resurs. Pozitivni efekti utrošenog novca vrlo brzo daju vidljivi efekat.

SISTEMSKA PRIMENA ERGONOMSKIH NAČELA PODSTIČE ZDRAVLJE I UDOBNOST NA RADNOM MESTU

Motivacija vaših saradnika i njihova želja da ostvare bolji učinak su najmerodavniji faktori za uspeh firme. Potencijal zdrave osobe je veći. Znatni izostanci sa posla nastaju zbog psihomotornih smetnji, bolesti kičme, stresa, mobinga, socijalnih aspekata. Nije slučajno svetska zdravstvena organizacija opisala zdravlje kao «stanje raspoloženja tela, duha i socijalnih okolnosti». Ova je postavka temelj za pitanje: «koliko prilike u vašoj kancelariji podstiču zdravlje?»

Management koji daje prednost preventivnim merama, nastoji prepoznati individualne potrebe pojedinaca u radnom procesu. Pri tome je sistemska primena ergonomskih načela od velike pomoći. Nova ergonomska načela daleko premašuju normativne postavke za uređenje radnog mjesta. Zakonski normativi spominju uglavnom minimalne okvire ispod kojih se uređenje radnog mesta ne bi smelo planirati. Ostvarenjem uslova u skladu sa zakonskim okvirima započinje dodatni posao poboljšanja radnih uslova. Facility management, arhitekti, stručnjaci za akustiku i ergonomiju kao i feng shui znalci na temelju saznanja svoje struke mogu razraditi koncepciju pojedinih radnih prostora i humanizirati rad do neslućenih vrednosti.

Svaki od stručnjaka može u okvirima svoje specijalnosti do u detalje obraditi određene stavke. Jedan od najvažnijih problema telesne motorike u kancelarijama je maratonsko sedenje ispred računara i negativnih posledica takvog načina rada. Simptomi kao što su spondiloza, bolovi u krstima, glavobolje koja nastaju zbog loše cirkulacije, bolovi u nogama i slične tegobe najčešće nastaju zbog korišćenja neadekvatnih radnih stolica, ali vrlo često i zbog nepravilnog korišćenja ponekad i dobrih ergonomskih radnih stolica.

Radna stolica bi trebala omogućiti «dinamičko sedenje» što u prevodu znači da stolica mora imati mehanizam za prilagođavanje stolice telu korisnika (ne suprotno), da se takav mehanizam pravilno podesi za svaku osobu individualno. Dobro podešena stolica mora pratiti svojim oblikom kretanje korisnika. Aktivna muskulatura doprinosi boljoj cirkulaciji, boljoj koncentraciji tj. boljem radnom učinku.